blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: Z.492890

Application number, filing date Z.492890 , 2018-11-21
StatusUmorzenie postępowania
Image
OwnerKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowno-graficzny
Trademark nameHCA to recykling ciepła
Nice classification6, 11, 36, 42, 45
Class, list of goods and services6: listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi
Class, list of goods and services11: ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HCA
Class, list of goods and services36: pozyskiwanie funduszy na wynalazki, alokacja aktywów, finansowanie działalności przemysłowej, finansowanie projektów, finansowanie rozwoju produktów, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel udziałami, informacje finansowe dla inwestorów, informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje przemysłowe, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi finansowania projektów, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, finansowanie projektów rozwojowych
Class, list of goods and services42: badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania naukowe, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, planowanie projektu, projektowanie modeli, projektowanie przyrządów, projektowanie opakowań, analiza projektu produktu, analizy wykonalności projektu, projektowanie wykładzin podłogowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie naukowe i technologiczne, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, ocena zagrożeń środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, badania i opracowywanie projektów technicznych, projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi projektowania przestrzeni handlu detalicznego, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi projektowania dotyczące elementów do krycia dachów, usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2], prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii
Class, list of goods and services45: zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, ochrona praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, doradztwo związane z ochroną patentową
Revelation date2018-12-05