blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: Z.489664

Application number, filing date Z.489664 , 2018-08-24
StatusZgłoszenie opublikowane
Image
OwnerKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowno-graficzny
Trademark nameKramary KRAMARZ POLSKA
Vienna classification26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.14
Nice classification6, 11, 42, 45
Class, list of goods and services6: listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi
Class, list of goods and services11: ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, instalacje filtrujące powietrze, instalacje nawilżające powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, urządzenia ogrzewające wykorzystujące spalanie katalityczne, filtry powietrza, filtry ścieków, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, filtry do wody, filtry do instalacji przemysłowych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
Class, list of goods and services42: badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo - rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe
Class, list of goods and services45: zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie
Revelation date2018-09-10
Publication date, BUP number, publication code2018-12-27, ZT52/2018, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)