blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: R.319405

Application number, filing date Z.482125 , 2018-02-07
Registration number, registration date R.319405 , 2018-10-22
StatusUdzielenie prawa
Image
OwnerKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowno-graficzny
Trademark nameALU-Profil PANEL
Vienna classification26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
Nice classification6, 11, 42, 45
Class, list of goods and services6: boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium
Class, list of goods and services11: grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
Class, list of goods and services42: badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne. badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
Class, list of goods and services45: licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich
Revelation date2018-02-15
Publication date, BUP number, publication code2018-05-28, ZT22/2018, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Publication date, WUP number, publication code2019-07-31, 07/2019, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Expiration date2028-02-07