blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: R.312970

Application number, filing date Z.473918 , 2017-07-10
Registration number, registration date R.312970 , 2018-07-18
StatusUdzielenie prawa
Image
OwnerKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowno-graficzny
Trademark nameART-RAM
Vienna classification26.05.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
Nice classification16, 20, 45
Class, list of goods and services16: krosna malarskie, sztalugi malarskie, płótna malarskie
Class, list of goods and services20: ramy obrazów, obrazy, listwy do obrazów
Class, list of goods and services45: licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej
Revelation date2017-07-17
Publication date, BUP number, publication code2017-09-11, ZT37/2017, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Publication date, WUP number, publication code2018-12-31, 12/2018, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Expiration date2027-07-10