blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: Z.469357

Application number, filing date Z.469357 , 2017-03-23
StatusPostępowanie w sprawie sprzeciwu w toku
OwnerKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowny
Trademark nameGrupa innowacyjnych paneli Alu-Therm
Nice classification6, 42, 45
Class, list of goods and services6: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe
Class, list of goods and services42: naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne
Class, list of goods and services45: licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej
Revelation date2017-04-05
Publication date, BUP number, publication code2017-05-15, ZT20/2017, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)