blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: R.302527

Application number, filing date Z.468247 , 2017-02-28
Registration number, registration date R.302527 , 2017-09-15
StatusUdzielenie prawa
OwnerUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź / PL
Representativerzecznik patentowy Woszczak-Kamińska Agnieszka, Piaseczno / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowny
Trademark nameAntimicroGAME
Nice classification9, 28, 41
Class, list of goods and services9: programy do gier, do pobrania; nośniki danych zawierające gry; oprogramowanie gier; gry wideo oraz gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; zaprogramowane gry wideo (oprogramowanie komputerowe); programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych
Class, list of goods and services28: gry; gry edukacyjne; gry planszowe; gry quizowe; gry elektroniczne; gry towarzyskie; gry fabularne; elektroniczne gry planszowe; edukacyjne gry elektroniczne; gry towarzyskie na przyjęcia; przenośne (podręczne) gry komputerowe; gry związane z postaciami fikcyjnymi; zestawy gier planszowych; urządzenia do gier; przenośne aparaty do gier elektronicznych; sprzęt do gier wideo
Class, list of goods and services41: usługi edukacyjne; medyczne usługi edukacyjne; usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny; usługi szkoleniowe; usługi rozrywkowe; usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie (akademie); warsztaty w celach edukacyjnych; warsztaty w celach szkoleniowych; udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci; gry oferowane w systemie online z sieci komputerowej; usługi gier online; udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet; organizowanie gier edukacyjnych; wydawanie publikacji medycznych; szkolenia w dziedzinie medycyny; usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe; informacja w ww. usługach
Revelation date2017-03-16
Publication date, BUP number, publication code2017-05-15, ZT20/2017, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Publication date, WUP number, publication code2018-02-28, 02/2018, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Expiration date2027-02-28