blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: R.279262

Application number, filing date Z.435345 , 2014-11-04
Registration number, registration date R.279262 , 2015-08-18
StatusUdzielenie prawa
Image
OwnerSTOKSIK ANDRZEJ STOKS, Wrocław / PL
RepresentativePATENT EXPERT KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA SP. Z O. O. rzecznik patentowy Grzyb Dorota, Warszawa / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowno-graficzny
Trademark nameCentrumFinansowe.pl ZADBAJ O WŁASNE FINANSE
Vienna classification27.05.01, 29.01.12
Nice classification35, 36, 38, 41
Class, list of goods and services35: publikowanie reklam i informacji reklamowych, promocyjnych, sponsorowanych m.in. o produktach finansowych, bankach, instytucjach finansowych, usługach finansowych, instrumentach finansowych; publikowanie tekstów sponsorowanych, reklamowych, promocyjnych; publikowanie materiałów reklamowych; usługi promocyjne, reklamowe, marketingowe; reklama; reklama poprzez przesyłanie i dostarczanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich, w tym poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne; usługi reklamowe i/lub promocyjne; reklama za pośrednictwem sieci komputerowej; przetwarzanie danych i zarządzania nimi; udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej; informacja handlowa wspomagana komputerowo; wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu; wynajem miejsc na reklamy; rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych; tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych; marketing; sortowanie danych w bazach komputerowych; obróbka tekstów; usługi porównywania cen; publikowanie, rozpowszechnianie i dostarczanie informacji handlowych, promocyjnych o towarach i usługach za pomocą globalnej sieci komputerowej oraz urządzeń mobilnych; informacja o działalności gospodarczej; udostępnianie i prezentowanie ofert handlowych, w tym przez Internet; rozpowszechnianie, udostępnianie i prezentowanie w celu promocji informacji i/lub danych o produktach finansowych, bankach, instytucjach finansowych, usługach finansowych, instrumentach finansowych, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej; rozpowszechnianie i udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, m.in. za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych; udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę i promocję towarów i usług; promocja usług i towarów poprzez dostarczanie informacji w postaci tekstu i/lub obrazu w sieci Internet przy pomocy komputera; usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług; informacja o wyżej wymienionych usługach
Class, list of goods and services36: udostępnianie informacji finansowych; udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej; udostępnianie informacji o produktach finansowych, bankach, instytucjach finansowych, usługach finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, udostępnianie informacji giełdowych, notowań giełdowych; udostępnianie i aranżowanie transakcji finansowych; informacja finansowa w postaci kursów walut; udostępnianie informacji na temat cen obligacji i akcji; udostępnianie informacji i danych związanych z giełdami; udostępnianie informacji na temat cen kursu walut oraz cen kursów rynków pieniężnych; usługi doradcze i/lub konsultingowe w zakresie finansów; usługi pośrednictwa kredytowego, leasingowego i inwestycyjnego; pośrednictwo finansowe; pośrednictwo w zakresie usług finansowych; doradztwo w sprawach finansowych; informacja o inwestycjach finansowych; badania i wyceny finansowe; usługi finansowe; analizy finansowe; doradztwo finansowe dotyczące inwestycji; planowanie i zarządzanie finansowe; informacja finansowa; usługi finansowe świadczone przez telefon i/lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu; usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług; informacja o wyżej wymienionych usługach
Class, list of goods and services38: gromadzenie i przesyłanie wiadomości; przesyłanie wiadomości elektronicznych; przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryn internetowych, portali internetowych; przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej; przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego; usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych; przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych; przesyłanie wiadomości video; przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging); umożliwienie użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej środkami elektronicznymi, w tym w zakresie produktów finansowych, banków, instytucji finansowych; działalność serwisów internetowych i/lub portali; działalność serwisów internetowych dotyczących produktów finansowych, banków, instytucji finansowych, instrumentów finansowych, rynków kapitałowych; gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie, wymiana informacji i/lub danych w globalnej sieci Internet w celu przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej; łączność poprzez terminale komputerowe; usługi ogłoszeń elektronicznych; udostępnianie forów internetowych; udostępnianie internetowych chatroomów; transmisja plików cyfrowych; usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług; informacja o wyżej wymienionych usługach
Class, list of goods and services41: publikowanie; publikowanie drogą elektroniczną; publikowanie elektroniczne; publikowanie tekstów innych niż reklamowe; publikowanie materiałów drukowanych; publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania; publikowanie tekstów, danych o finansach, usługach finansowych i instrumentach finansowych, rynku kapitałowym; publikowanie informacji o produktach finansowych, bankach, instytucjach finansowych; publikowanie drogą elektroniczną; udostępnianie publikacji elektronicznych, m.in. dotyczących produktów finansowych, banków, instytucji finansowych, finansów, instrumentach finansowych, usługach finansowych
Publication date, BUP number, publication code2015-02-16, 04/2015, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Publication date, WUP number, publication code2016-03-31, 03/2016, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Expiration date2024-11-04