blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: R.223927

Application number, filing date Z.338124 , 2008-03-13
Registration number, registration date R.223927 , 2010-01-26
StatusWygaśnięcie prawa ochronnego
Image
OwnerJózef Kramarz, Dębica / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowno-graficzny
Trademark namePOLPANEL
Vienna classification27.05.01
Nice classification6, 42, 45
Class, list of goods and services6: boazerie metalowe
Class, list of goods and services42: opracowywanie projektów techniczno-technologicznych oraz ich projektowanie, wzornictwo przemysłowe
Class, list of goods and services45: licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi
Publication date, BUP number, publication code2008-06-23, 13/2008, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Publication date, WUP number, publication code2010-06-30, 06/2010, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Expiration date2018-03-13