blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.327086

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.501404 , 2019-06-21
Numer ochrony, data rejestracji R.327086 , 2019-11-18
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielLEKARZE JOANNA BILKIEWICZ-ZARYJEWSKA I DARIUSZ ZARYJEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA, Elbląg / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuFEMMED
Klasyfikacja wiedeńska02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
Klasyfikacja nicejska44
Klasa, wykaz towarów44: badania medyczne; medyczne badania osób; badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia; poradnictwo medyczne; usługi poradnictwa medycznego; usługi ginekologiczne; usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy]; usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka
Data ujawnienia2019-07-03
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2019-07-29, ZT31/2019, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2020-05-18, 05/2020, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2029-06-21