blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: Z.489658

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.489658 , 2018-08-24
StatusZgłoszenie opublikowane
Grafika
WłaścicielKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuHCA to czyste powietrze
Klasyfikacja wiedeńska26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
Klasyfikacja nicejska6, 11, 42, 45
Klasa, wykaz towarów6: listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi
Klasa, wykaz towarów11: ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, instalacje filtrujące powietrze, instalacje nawilżające powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, urządzenia ogrzewające wykorzystujące spalanie katalityczne, filtry powietrza, filtry ścieków, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, filtry do wody, filtry do instalacji przemysłowych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
Klasa, wykaz towarów42: badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe
Klasa, wykaz towarów45: zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie
Data ujawnienia2018-09-10
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2018-12-27, ZT52/2018, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)