blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.318603

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.488542 , 2018-07-23
Numer ochrony, data rejestracji R.318603 , 2019-03-05
StatusUdzielenie prawa
WłaścicielKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowny
Nazwa znakupanel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term
Klasyfikacja nicejska6, 11, 42, 45
Klasa, wykaz towarów6: okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, metalowe więźby dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowe materiały dachowe, deski dachowe z metalu, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, aluminium
Klasa, wykaz towarów11: urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne, urządzenia wytwarzające ciepło, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia na gorące powietrze
Klasa, wykaz towarów42: badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, technologiczne badania projektowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania związane z fizyką, badania i analizy naukowe, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich
Klasa, wykaz towarów45: licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich
Data ujawnienia2018-08-03
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2018-11-13, ZT46/2018, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2019-06-28, 06/2019, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2028-07-23