blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.295956

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.460124 , 2016-08-09
Numer ochrony, data rejestracji R.295956 , 2017-04-19
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielWARSAW CHAPTER POLAND, Warszawa / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuWARSAW CHAPTER POLAND
Klasyfikacja wiedeńska25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
Klasyfikacja nicejska12, 41
Klasa, wykaz towarów12: pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie
Klasa, wykaz towarów41: nauczanie:; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna
Data ujawnienia2016-09-02
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2017-01-02, ZT01/2017, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2017-09-29, 09/2017, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2026-08-09