blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.293895

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.458311 , 2016-06-27
Numer ochrony, data rejestracji R.293895 , 2017-01-03
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielKRAMARZ JÓZEF, Krobica / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuALU-Therm PANEL
Klasyfikacja wiedeńska26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
Klasyfikacja nicejska6, 42, 45
Klasa, wykaz towarów6: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe
Klasa, wykaz towarów42: naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne
Klasa, wykaz towarów45: licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej
Data ujawnienia2016-07-05
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2016-08-29, 18/2016, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2017-08-31, 08/2017, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2026-06-27