blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.287521

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.455632 , 2016-04-27
Numer ochrony, data rejestracji R.287521 , 2016-11-10
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielDOMINIAK HENRYK JAN, Tychy / PL
Pełnomocnikrzecznik patentowy Bogacki Grzegorz, Katowice / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuDOMINIAK AH
Klasyfikacja wiedeńska24.01.05, 24.01.15, 27.05.01
Klasyfikacja nicejska14, 16, 41
Klasa, wykaz towarów14: biżuteria, artystyczne zawieszki dekoracyjne, dzieła sztuki z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, kolczyki, medale, medaliony, monety, naszyjniki, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, spinki do krawatów, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, zegarki na rękę, zegary słoneczne, złoto nieprzetworzone lub kute, żetony miedziane
Klasa, wykaz towarów16: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty, akwarele jako obrazy, albumy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, etykiety nie z materiału tekstylnego, formy do gliny modelarskiej, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalkomania, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, litografie, mapy, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety architektoniczne, notatniki, noże do papieru, pieczęcie, stemple, okładki do dokumentów, podstawki do długopisów i ołówków, portrety, publikacje na nośniku papierowym, reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, serwetki stołowe papierowe, sztychy, ryty, szyldy z papieru lub kartonu, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, wydruki graficzne, zakładki do książek, znaczki pocztowe
Klasa, wykaz towarów41: doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, nauczanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa konkursów, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, usługi muzeów i wystaw,komputerowe przygotowywanie obrazowych prelekcji, zajęć i konspektów; organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie przyjęć, usługi parku rozrywki, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie, rozrywka, organizowanie i wystawianie spektakli i hapeningów; usługi kaligrafii, kursy edukacyjne dotyczące projektowania artystycznego i projektowania wnętrz, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi w zakresie produkcji filmów
Data ujawnienia2016-05-13
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2016-07-18, 15/2016, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od 15.04.2016r.)
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2017-02-28, 02/2017, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2026-04-27