blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.285405

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.441422 , 2015-04-15
Numer ochrony, data rejestracji R.285405 , 2016-04-19
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielMUSIAŁ RADOSŁAW MUSIAŁ GROUP, Będzin / PL
PełnomocnikFilipek-Marzec Magdalena, Katowice / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuMUSIAŁ
Klasyfikacja wiedeńska07.01.08, 27.01.05
Klasyfikacja nicejska35, 36, 37, 42
Klasa, wykaz towarów35: reklama i sprzedaż budynków, domów, konstrukcji budowlanych, usługi w zakresie organizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w celu przygotowania i budowy obiektów przeznaczonych do sprzedaży, użyczania, wynajmowania; usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia; usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami; usługi w zakresie marketingu gruntów dla budownictwa; usługi w zakresie organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi i powierzchniami użytkowymi; wynajmowania miejsc na umieszczanie reklam i ogłoszeń
Klasa, wykaz towarów36: usługi developerskie; agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, badanie zdolności kredytowej, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, inwestycje kapitałowe, wycena majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, zarządzanie majątkiem nieruchomym, prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami lub z udziałami w gruncie, usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania
Klasa, wykaz towarów37: usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne; budowa i naprawy magazynów, budowa budynków mieszkalnych, nadzór budowlany, budownictwo, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, tj. usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, generalne wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym grzewcze, sanitarne, wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, usługi w zakresie generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych,usługi w zakresie projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, projektowanie wnętrz, doradztwo budowlane, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze, doradztwo zawodowe w zakresie lokowania kapitału i inwestowania w nieruchomości; doradztwo budowlane; usługi projektowania konstrukcji, budynków, usługi prawne, usługi prawne z zakresu nieruchomości, badania prawne, doradztwo prawne, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw, usługi prawne dla osób fizycznych, negocjacje dotyczące wierzytelności, restrukturyzacja zadłużenia, windykacja na etapie sądowym i egzekucyjnym; mediacje
Klasa, wykaz towarów42: usługi w zakresie projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, projektowanie wnętrz, doradztwo budowlane, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze, doradztwo zawodowe w zakresie lokowania kapitału i inwestowania w nieruchomości; doradztwo budowlane; usługi projektowania konstrukcji, budynków, usługi prawne, usługi prawne z zakresu nieruchomości, badania prawne, doradztwo prawne, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw, usługi prawne dla osób fizycznych, negocjacje dotyczące wierzytelności, restrukturyzacja zadłużenia, windykacja na etapie sądowym i egzekucyjnym; mediacje
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2015-08-03, 16/2015, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2016-11-30, 11/2016, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2025-04-15