blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.291166

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.440464 , 2015-03-20
Numer ochrony, data rejestracji R.291166 , 2016-12-30
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielRUCH OBYWATELSKI MIŁOŚNIKÓW BRONI, Warszawa / PL
PełnomocnikKANCELARIA PATENTOWA ANETA BALWIERZ-MICHALSKA RZECZNIK PATENTOWY rzecznik patentowy Balwierz-Michalska Aneta, Koszalin / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuROMB RUCH OBYWATELSKI MIŁOŚNIKÓW BRONI
Klasyfikacja wiedeńska26.04.03, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
Klasyfikacja nicejska16, 41, 45
Klasa, wykaz towarów16: książki, wydawnictwa, materiały szkoleniowe i instruktażowe plakaty i publikacje reklamowe, artykuły prasowe, ulotki, materiały reklamowe dotyczące kultury strzeleckiej, ulotki, foldery reklamowe, wydawnictwa prasowe, książki rozprowadzane na profesjonalnych kursach i seminariach
Klasa, wykaz towarów41: organizacja spotkań osób zainteresowanych kulturą strzelecką , organizacja wystaw broni dla osób zainteresowanych kulturą strzelecką, organizacja wykładów dotyczących kultury posiadania i uzywania broni, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - w szczególności strzelectwa sportowego i rekreacyjnego jako usługi organizacji spotkań na strzelnicy i organizacji zawodów strzeleckich, popularyzacja wiedzy o broni jako usługi organizacji spotkań osób zainteresowanych kulturą strzelecką , organizacji wystaw broni dla osób zainteresowanych kulturą strzelecką i organizacji wykładów dotyczących kultury posiadania i uzywania broni, edukacja patriotyczna edukacja w zakresie świadomości ruchowej edukacyjne usługi doradcze elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo. organizacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa organizacja imprez rozrywkowych organizacja imprez sportowych organizacja konferencji edukacyjnych organizacja konkursów edukacyjnych organizacja seminariów organizacja sympozjów dotyczących edukacji organizacja widowisk organizacja wystaw w celach edukacyjnych organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych organizowanie i obsługa konferencji organizowanie i obsługa kongresów organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych organizowanie i prowadzenie sympozjów organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych organizowanie i prowadzenie zjazdów organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych organizowanie koncertów organizowanie konferencji w celach edukacyjnych organizowanie kursów edukacyjnych dotyczących finansów organizowanie kursów szkoleniowych w zakresie rozwoju osobistego organizowanie kursów szkoleniowych z zakresu zdrowia organizowanie prezentacji do celów kulturalnych organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych organizowanie programów szkoleniowych organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych produkcja filmów produkcja i dystrybucja programów radiowych produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach produkcja prezentacji audiowizualnych publikacja materiałów edukacyjnych publikacja on-line elektronicznych książek i czasopism świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie edukacji usługi dostarczania informacji dotyczących edukacji usługi informacji na temat sportu usługi informacji o edukacji usługi informacji o rekreacji usługi organizacji imprez sportowych kulturalnych usługi prowadzenia badań edukacyjnych usługi publikowania książek i czasopism usługi sportowe i kulturalne usługi treningu rozwoju osobistego
Klasa, wykaz towarów45: współudział w tworzeniu lub tworzenie aktów prawnych regulujących dostep do broni jako usługi prawne, usługi prawne związane z koordynacją współpracy wszelkich środowisk związanych z bronią: strzelców sportowych, myśliwskich, rekonstruktorów historycznych, kolekcjonerów, posiadaczy i sympatyków broni oraz obrona ich interesów
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2015-07-06, 14/2015, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2017-05-31, 05/2017, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2025-03-20