blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: Z.411825

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.411825 , 2013-03-18
StatusUmorzenie postępowania
Grafika
WłaścicielŁOSOWSKI SŁAWOMIR, Gdańsk / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuKOMBI
Klasyfikacja wiedeńska27.05.01, 29.01.01
Klasyfikacja nicejska9, 16, 25, 35, 41
Klasa, wykaz towarów9: magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video w tym płyty CD, DVD, urządzenia do wzmacniania, odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku i obrazu, reprodukcja zapisanych nośników informacji, instalacje nagłośnieniowe, płyty fonograficzne, kasety video, programy komputerowe
Klasa, wykaz towarów16: papier, karton i wyroby z tych materiałów zwłaszcza afisze, plakaty, fotografie, publikacje, w tym publikacje utworów muzycznych, czasopisma, albumy, broszury, książki, okładki, bilety, naklejki, nalepki, reprodukcje graficzne
Klasa, wykaz towarów25: odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, T-shirty
Klasa, wykaz towarów35: usługi agencji reklamowo-promocyjnej, profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, agencji importowo-eksportowej, edycja tekstów i ogłoszeń, dystrybucja materiałów reklamowo-promocyjnych, reklamy prasowe, telewizyjne i radiowe, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, studia nagrań, udostępnianie sprzętu do karaoke
Klasa, wykaz towarów41: nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna; usługi menadżera zespołu, usługi zespołu wokalno-muzycznego, usługi związane z organizowaniem i obsługą imprez artystycznych i dyskotek, informacją o imprezach artystycznych, usługi komponowania utworów muzycznych, organizowania i wykonywania koncertów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów, muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi impresariów, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania rekreacji, wypoczynku, imprez sportowych (nie zawarte w innych klasach)
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2013-07-08, 14/2013, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych