blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.266816

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.411221 , 2013-03-04
Numer ochrony, data rejestracji R.266816 , 2014-05-23
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielMOŹDZIERSKI ZBIGNIEW, Opole / PL
PełnomocnikKANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO rzecz. pat. Wołowczyk Roman, Opole / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuPIERSI
Klasyfikacja wiedeńska01.01.01, 01.01.04, 27.05.01
Klasyfikacja nicejska9, 41
Klasa, wykaz towarów9: czytniki znaków optycznych, dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, dyski kompaktowe, dystrybutory dysków, urządzenia do transmisji dźwięku i obrazu, magnetofony i magnetowidy, mikrofony, nadajniki, nośniki do rejestracji dźwięku, odbiorniki audio-wideo, programy komputerowe nagrane, słuchawki na uszy, symulatory dźwięku, taśmy do czyszczenia głowic, urządzenia do rejestracji dźwięku
Klasa, wykaz towarów41: usługi związane z organizacją i prowadzeniem: dyskotek, koncertów, imprez muzycznych, widowisk, informacje o imprezach rozrywkowych, imprezy karaoke, usługi klubowe, usługi kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, nagrania dźwiękowe, usługi orkiestrowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, realizacja spektakli i koncertów na żywo, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2013-06-24, 13/2013, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2014-10-31, 10/2014, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2023-03-04