blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.257377

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.394945 , 2012-01-05
Numer ochrony, data rejestracji R.257377 , 2013-05-08
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielSTOCKWATCH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa / PL
PełnomocnikSOBAJDA & ORLIŃSKA KANCELARIA PATENTOWA SPÓŁKA JAWNA rzecz. pat. Sobajda Renata, Warszawa / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakuSTOCKWATCH
Klasyfikacja wiedeńska26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
Klasyfikacja nicejska35, 36, 38, 41
Klasa, wykaz towarów35: doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne doradztwo organizacyjne w sprawach działalności gospodarczej i zarządzania, usługi diagnostyczne dot. przedsiębiorstw i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi konsultingowe dot. organizowania, prowadzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, konsulting i doradztwo biznesowe, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową i gospodarczą, usługi audytorskie; badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań statystycznych, opracowywanie informacji statystycznych; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych; usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych w Internecie, wszystkie ww. usługi świadczone również poprzez Internet
Klasa, wykaz towarów36: ubezpieczenia; bankowość; administrowanie majątkiem nieruchomym, wycena wartości majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego; usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, analizy finansowe, sporządzanie ekspertyz finansowo-ekonomiczno-gospodarczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi maklerskie, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), pośrednictwo giełdowe, notowania giełdowe, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi finansowe i doradcze w zakresie wprowadzania spółek do publicznego obrotu oraz pełnienia funkcji sponsora emisji, usługi powiernicze, usługi agencji ratingowych; zarządzanie majątkiem, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, wycena majątku, wycena ruchomości i nieruchomości, wycena finansowa; informacje finansowe, informacje bankowe, informacje kapitałowe; informacja o powyższych usługach; informacje o ww. usługach prezentowane na portalach internetowych
Klasa, wykaz towarów38: usługi agencji informacyjnych i prasowych; usługi świadczone przez portal internetowy, prowadzenie portalu internetowego, prowadzenie forum on-line, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi poczty elektronicznej, ogłoszenia elektroniczne, przesyłanie wiadomości, informacji, danych, głosu i obrazu na odległość, transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do baz danych przez Internet, portale komunikacyjne i informacyjne, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych; prowadzenie portali, forów i blogów internetowych o tematyce dot. finansów, gospodarki, ekonomii, podatków, bankowości, prawa, inwestycji kapitałowych, rynku kapitałowego, papierów wartościowych, giełd papierów wartościowych, giełd towarowych, notowań giełdowych, porad dla inwestorów giełdowych, analiz finansowych
Klasa, wykaz towarów41: usługi w zakresie nauczania i kształcenia, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów; usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, działalność wydawnicza wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, elektronicznych nośników informacji
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2012-04-10, 08/2012, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2013-11-29, 11/2013, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2022-01-05