blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.254277

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.386018 , 2011-05-30
Numer ochrony, data rejestracji R.254277 , 2013-03-06
StatusUnieważnienie prawa ochronnego
Grafika
WłaścicielINTELGRAF SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki / PL
PełnomocnikJARZYNKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA SPÓŁKA JAWNA rzecznik patentowy Jędrzejewski Michał, Warszawa / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzny
Nazwa znakui Intelgraf systems
Klasyfikacja nicejska37, 42
Klasa, wykaz towarów37: instalacja, serwis i naprawa: komputerów i ich części składowych, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sieci komputerowych
Klasa, wykaz towarów42: instalacja, serwis i konserwacja oprogramowania komputerowego z wyłączeniem tworzenia oprogramowania komputerowego
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2011-09-12, 19/2011, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2013-07-31, 07/2013, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe