blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.251589

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.381923 , 2011-02-28
Numer ochrony, data rejestracji R.251589 , 2012-11-29
StatusUdzielenie prawa
WłaścicielBARTNIKOWSKI MAREK, Kraków / PL
WłaścicielGARLEWICZ GRZEGORZ MICHAŁ, Kraków / PL
PełnomocnikA.S. KANCELARIA PATENTOWA rzecznik patentowy Stachowski Andrzej, Kraków / PL
Kategoria prawaWspólne prawo ochronne
Rodzaj znaku towarowegosłowny
Nazwa znakuTHULIUM
Klasyfikacja nicejska9, 35, 38, 42
Klasa, wykaz towarów9: urządzenia i sieci telekomunikacyjne, komputerowe, alarmowe, przyzewowe, kontrolne, zdalnego sterowania i automatyki oraz osprzęt, urządzenia peryferyjne i części zamienne do nich; zasilacze, akumulatory, urządzenia do bezprzerwowego zasilania (UPS); nośniki z zarejestrowanymi na nich danymi i programami komputerowymi; wszystkie nie dotyczące pierwiastka tul
Klasa, wykaz towarów35: prowadzenie sklepów hurtowych, detalicznych, wysyłkowych i internetowych z programami komputerowymi, sprzętem komputerowym, urządzeniami telekomunikacyjnymi, alarmowymi, przyzewowymi, kontrolnymi, zdalnego sterowania i automatyki oraz osprzętem, urządzeniami peryferyjnymi i częściami zamiennymi do nich; wszystkie nie dotyczące pierwiastka tul
Klasa, wykaz towarów38: usługi operatora telekomunikacyjnego; udostępnianie i wynajmowanie sieci i systemów telekomunikacyjnych; udostępnianie i wynajmowanie serwerów sieciowych oraz miejsc na serwerach sieciowych; przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej przez sieci telekomunikacyjne, teleinformatyczne, telewizyjne, satelitarne; udostępnianie oprogramowania przez sieć teleinformatyczną; usługi elektronicznego serwisu on-line dla systemów teleinformatycznych, które zarządzają połączeniami przychodzącymi do contact center i wychodzącymi z contact center; usługi portalu internetowego obejmujące przesyłanie za pośrednictwem sieci informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej; tworzenie i zarządzanie stronami sieciowymi; wszystkie nie dotyczące pierwiastka tul
Klasa, wykaz towarów42: analizy techniczne, prace studialne i projektowe, ekspertyzy, opinie, doradztwo fachowe i nadzory autorskie w zakresie informatyki, telekomunikacji, zdalnego sterowania i automatyki; tworzenie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie sieci komputerowych i telekomunikacyjnych; konsultacje i doradztwo dotyczące oprogramowania, sieci i sprzętu dla telekomunikacji; wynajmowanie komputerów; wszystkie nie dotyczące pierwiastka tul
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2011-06-06, 12/2011, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2013-04-30, 04/2013, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2021-02-28