blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.214063

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.316031 , 2006-09-28
Numer ochrony, data rejestracji R.214063 , 2009-02-10
StatusUdzielenie prawa
SENIORITY CLAIMED FOR CTM
WłaścicielNAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowny
Nazwa znakuNAZWA.PL
Klasyfikacja nicejska37, 38, 42
Klasa, wykaz towarów37: instalowanie, konserwacja oraz naprawy urządzeń i maszyn biurowych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do komputerów, instalowanie, konserwacja oraz naprawy sieci teleinformatycznych
Klasa, wykaz towarów38: przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą sieci teleinformatycznych, łączność poprzez sieci teleinformatyczne, łączność radiowa i telefoniczna, telekomunikacja, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, rejestracja domen internetowych, pośrednictwo przy rejestracji domen internetowych, połączenia telefoniczne, informacja o telekomunikacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
Klasa, wykaz towarów42: administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), usługi hostingowe, analizy systemów komputerowych, usługi grafików, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, aktualizacja, instalacja, konserwacja, powielanie, projektowanie, licencjonowanie i/lub wypożyczanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych lub dokumentów przez programy komputerowe, licencjonowanie własności intelektualnej, wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, wypożyczanie komputerów
StarszeństwoCTM010326833
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2007-01-08, 01/2007, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2009-08-31, 08/2009, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2026-09-28