blank Szybka pomoc
blank Informacje techniczne

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie. Doładamy wszelkich starań, by dane były przedstawione w sposób wygodny i przejrzysty. W przypadku zaobserwowania niedogodności, zachęcamy do przesłania nam uwag, przy użyciu opcji KONTAKT. W miarę możliwości technicznych będziemy się starali podnosić jakość oferowanej usługi.

Zakres udostępnianych danych

Znaki towarowe krajowe

Więcej...

blank Nowości

20150804

Instalacja nowej wersji w celu podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa aplikacji.

20121214

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o krajowych znakach towarowych, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy o nazwie Register Plus.

Więcej...

blank Polecane strony

Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: R.222432

Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.253601 , 2002-08-01
Numer ochrony, data rejestracji R.222432 , 2009-10-15
StatusUdzielenie prawa
Grafika
WłaścicielTelewizja Polska Spółka Akcyjna, Warszawa / PL
Pełnomocnikrzecz.pat. Kluczewska -Strojny Joanna, Warszawa / PL
Kategoria prawaZnak towarowy
Rodzaj znaku towarowegosłowno-graficzno-dźwiękowy
Nazwa znakuNa dobre i na złe
Klasyfikacja nicejska9, 35, 38
Klasa, wykaz towarów9: urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające przez wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; programy komputerowe, gry telewizyjne zawarte w tej klasie
Klasa, wykaz towarów35: usługi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych i poprzez sieć komputerową i internet, usługi w zakresie marketingu i public relations, usługi w zakresie transkrypcji i systematyzowania wiadomości tekstowych i cyfrowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i rozpowszechnianie danych
Klasa, wykaz towarów38: przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i internet, rozpowszechnianie programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i internet, usługi w zakresie organizowania systemów transmisyjnych
Data ogłoszenia, numer BUP, kod publikacji2003-02-10, 03/2003, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Data publikacji, numer WUP, kod publikacji2010-05-31, 05/2010, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Data wygaśnięcia2022-08-01