blank Quick help
blank Maintenance news

Data update

Data is updated every day.

Avaliable data range

National trademarks

More...

blank News flashes

20121214

In order to ensure easy and widespread access to data on polish trademarks, the Patent Office of Republic of Poland provides the users with Register Plus.

More...

blank Related links

Extract from the Register Plus - trademarks

About this file: R.271065

Application number, filing date Z.416950 , 2013-07-22
Registration number, registration date R.271065 , 2014-09-18
StatusUdzielenie prawa
OwnerRZEPCZYŃSKI DAWID NETWORK BUSINESS SOLUTIONS, Kraków / PL
Registration categoryZnak towarowy
Kind of trademarksłowny
Trademark nameNEBUSO
Nice classification9, 16, 35, 38, 41, 42
Class, list of goods and services9: aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady używane w częściach składowych przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do dyfrakcja w mikroskopii, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty telegraficzne, apertometry optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe inne niż zegarmistrzowskie, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, busole, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, błyskowe żarówki do lamp fotograficznych, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, cewki dławikowe użyte jako oporność indukcyjna, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, cyklotrony, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników stolarskich, czytniki kodów kreskowych, czytniki przetwarzające dane, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, densymetry, densytometry, diody świecące LED, drogowe urządzenia sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, drut topikowy używany jako bezpiecznik, druty i przewody telefoniczne, druty i przewody telegraficzne, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe CD - ROM, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, ekranopisy, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany stosowane w fotografice, elektrolizery, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne pulpity rozdzielcze, elektryczne regulatory i ściemniacze światła, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy działające jako rzutniki, ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki elektroniczne na towarach, falomierze, filmowe błony naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do fotografiki, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gazometry stosowane jako urządzenia pomiarowe, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, gniazdka, wtyczki i inne kontakty stosowane jako złącza elektryczne, gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, głośniki, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, induktory elektryczne, informatyczne interfejsy komputerowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, iskrochrony, judasze i wizjery do drzwi, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne w tym światłowodowe, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze stosowane jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry stosowane jako czasomierze, koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy stosowane jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komutatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, koła ratunkowe, krokomierze stosowane jako pedometry, kuwety fotograficzne, kwasomierze stosowane jako areometry, kwasomierze do akumulatorów, laktodensymetry, laktometry stosowane jako mlekomierz, lampy błyskowe stosowane w fotografii, lampy ciemniowe stosowane w fotografii, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe używane w radio, lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne w formie aparatów projekcyjnych, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki stosowane jako przyrządy miernicze, linki do pionów, liny do sond, logi stosowane jako instrumenty pomiarowe, lornetki, lunety celownicze do broni palnej, lupy optyczne, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne stosowane jako przyrządy dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany akustyczne, membrany do aparatury naukowej, miarki stosowane jako przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miarki krawieckie, miary, mierniki stosowane jako przyrządy pomiarowe, mierniki czasu naświetlania stosowane jako światłomierze, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory ekranowe, monitory stosowane jako hardware komputerowy, monitory w formie programu komputerowego, myszy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane programy komputerowe, nagrane programy sterujące komputerowe, naklejki termoczułe nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dysków do komputera, naświetlone filmy kinematograficzne, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory stosowane jako poziomnice i przyrządy do ustalania linii poziomej, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych stosowane w fotografice, notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy i soczewki do astrofotografii, obiektywy i soczewki optyczne, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, odbiorniki audio i wideo, odbiorniki radiowe, odgromniki, odległościomierze, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki elektryczności, ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary optyczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze stosowane jako omometry, oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, oscylografy, osobiste urządzenia stereofoniczne, osłony azbestowe dla strażaków, osłony kabli elektrycznych, osłony końcówek i wyjść elektrycznych, osłony obiektywów optycznych, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, ozonizatory stosowane jako ozonatory, pachołki drogowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne komputery przenośne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, pokrowce na laptopy, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy strażackie, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory w rozumieniu centralnych jednostek przetwarzania, programy komputerowe w formie ładowalnego software, promptery jako urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych, prostowniki, prostowniki prądu, próżniomierze, pryzmaty optyczne, przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przemienniki, inwertory elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza fotograficzne, przełączniki elektryczne, przybory do pomiaru grubości skóry wyprawionej, przyciski do dzwonków, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy używane w kosmografii, przysłony fotograficzne, publikacje elektroniczne w formie modułów ładowalnych, puszki przełącznikowe stosowane w elektryce, płytki dla układów scalonych, płytki z obwodami drukowanymi, płyty do akumulatorów elektrycznych, radary, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory elektryczne, refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory ciśnienia, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi w milach dla pojazdów, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rezystory elektryczne, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki Pitota, rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siłomierze, skanery używane w informatyce, skarpetki podgrzewane elektrycznie, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy stosowane w elektryce, skrzynki rozdzielcze stosowane w elektryce, soczewki korekcyjne optyczne, soczewki optyczne, solomierze, sonary stosowane jako hydrolokatory, sondy do celów naukowo-badawczych, sondy radarowe i ultradźwiękowe, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze akustyczne, sprzęgacze stosowane jako urządzenia przetwarzające dane, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze stosowane jako przyrządy geodezyjne, stroboskopy, styki elektryczne, suszarki do klisz fotograficznych, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze stosowane w elektryce, szalki Petriego, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, szpule fotograficzne, szyldy i znaki mechaniczne, szyldy i znaki świecące, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze stosowane jako metronomy, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, telekomunikacyjne zespoły nadawcze, telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, torby do laptopów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory stosowane w elektronice, tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki elektryczne, tyczki i łaty stosowane jako przyrządy pomiarowe, tygle laboratoryjne, ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do dozowania, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku stosowane jako sonometry, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości używane w fotografice, urządzenia do powiększania używane w fotograf!, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do ważenia, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne antyinterferencyjne, urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i przyrządy używane w astronomii, urządzenia i przyrządy używane w fizyce, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia laboratoryjne do fermentacji, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów w formie komputera pokładowego, urządzenia ostrzegające, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji i badania mikroskopowego, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, woltomierze, wozy strażackie, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wykrywacze stosowane jako detektory, wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek fotograficznych, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki stosowane jako przyrządy pomiarowe, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory i przełączniki elektromagnetyczne, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zegary kontrolne stosowane jako czasomierze rejestrujące, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zestawy głośnomówiące do telefonów, zestawy soczewek do okularów, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, łączniki elektryczne, łańcuszki do okularów
Class, list of goods and services16: obrazy malarskie oprawione lub nie, adresarki, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki stosowane jako artykuły biurowe, akwaforty stosowane w grafice, akwarele, albumy, almanachy w formie roczników, aparaty do wykonywania winiety, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, atrament korektorski stosowany w heliografii, bibuły stosowane jako materiały biurowe, bibuły stosowane jako papierowe materiały filtracyjne, bielizna stołowa papierowa, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, bloki do pisania, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, cyfry stosowane jako czcionki drukarskie, cyrkle kreślarskie, czasopisma i periodyki, czcionki drukarskie, czcionki jako zbiór cyfr i liter, czcionki ze stali, deski kreślarskie stosowane jako rysownice, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej stosowane jako artykuły biurowe, drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, dziurkacze stosowane jako artykuły biurowe, ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki i statuetki z papieru mache, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze w formie drukowanych blankietów, formy do gliny modelarskiej stosowane jako materiał dla artystów, fotografie wydrukowane, fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy używane w poligrafii, gazety, glina do modelowania, globusy ziemskie, gluten jako klej do papieru lub do użytku domowego, grafity do ołówków, grawerowanie i ryciny, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kamienie atramentowe używane jako kałamarze, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton z miazgi drzewnej stosowany jako artykuł papierniczy, kartonowe i papierowe koperty na butelki, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe w formie artykułów papierniczych, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty zawiadomień w formie artykułów piśmienniczych, karuk do papieru lub do użytku domowego, kasetki na papeterię stosowane jako artykuły biurowe, kaszty i ramy zecerskie stosowane w drukarstwie, katalogi, kałamarze wpuszczane w pulpit, kałamarze z oprawką stojące, klamry, zaciski do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej skrobiowy do celów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty stosowane jako artykuły piśmienne, koperty, woreczki oraz torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, korektory w płynie stosowane jako artykuły biurowe, korektory w taśmie stosowane jako artykuły biurowe, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, książeczki, książki, kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak do pieczętowania, linijki rysownicze kreślarskie, litograficzne dzieła sztuki, litografie, magazyny, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania elektryczne i nieelektryczne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki i naklejki stosowane jako materiały piśmienne, nawilżacze stosowane jako artykuły biurowe, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notesy, notesy podręczne, noże do papieru stosowane jako artykuły biurowe, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, ochrona gumowa na palce stosowane jako artykuły biurowe, odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okólniki, okładki i obwoluty stosowane jako artykuły papiernicze, okładki na czeki, okładki na paszporty, oleodruki, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, oprawy, oprawy do ołówków, opłatek do pieczętowania listów, osłony na doniczki z papieru, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, palety dla malarzy, pantografy kreślarskie, papeteria listowa, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier higieniczny, papier mache, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy stosowany jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach stosowany jako artykuły piśmienne, papier Xuan stosowany do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, papierowe chusteczki do nosa, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta do modelowania, pędzle, perforatory biurowe, pinezki, pióra stosowane jako artykuły biurowe, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do rysowania stosowany jako grafiony, piórniki, plansze, płytki grawerskie, plany, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki w formie książki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce do drukarek z materiałów nietekstylnych, portrety, powielacze, próbki biologiczne do mikroskopów stosowane jako materiał dydaktyczny, prospekty, przebitki stosowane jako materiały piśmienne, przezrocza stosowane jako materiały piśmienne, przybory do pisania, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne stosowane jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie rysunkowe, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby stosowane jako artykuły szkolne, pudełka na pieczęcie i stemple, pudła tekturowe na kapelusze, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, ramki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, reglety dla drukarzy, rejestry i księgi główne w formie książki, reprodukcje graficzne, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rury tekturowe, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki w formie ryciny, samoprzyczepne i rozciągliwe błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, segregatory stosowane jako artykuły biurowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, śliniaki papierowe, śpiewniki, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, steatyt stosowany jako kreda krawiecka, stemple do pieczętowania, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony, szablony stosowane jako artykuły piśmienne, szczotki i pędzle do pisania, szczotki i pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy i ryty w formie grawiury, szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące, taśma klejąca stosowany jako materiały piśmienne, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy używane w introligatorstwie, teczki i skoroszyty stosowane jako artykuły biurowe, teczki na dokumenty stosowane jako artykuły biurowe, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki papierowe w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do stemplowania kopert biurowych, urządzenia i maszyny do introligatorstwa stosowane jako sprzęt biurowy, urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki stosowane w poligrafii, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki nieelektryczne, wycinki histologiczne w formie materiałów szkoleniowych, wydruki graficzne, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby przeznaczone do wymazywania, wyroby z kartonu, wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zestawy drukarskie przenośne stosowane jako artykuły biurowe, zestawy przyborów do pisania, zestawy rysunkowe i komplety kreślarskie, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze stosowane jako artykuły biurowe, łupkowe tabliczki do pisania
Class, list of goods and services35: agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo handlowe outsourcing, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doręczanie gazet osobom trzecim, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom oraz punkty informacji konsumenckiej, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, księgowość, marketing, maszynopisanie, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi przeglądu prasy, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi stenograficzne, usługi zaopatrzenia osób trzecich oraz zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi związane z porównywaniem cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wywiad gospodarczy, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne
Class, list of goods and services38: agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internatowych chatroomów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi wideokonferencji, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze z wykorzystaniem radio, telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, łączność za pomocą telefonii komórkowej
Class, list of goods and services41: chronometria na imprezach sportowych, cyrki, edukacja, fotografie, fotoreportaże, gimnastyka w formie instruktażu, gry hazardowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, kultura fizyczna, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, nauczanie przedszkolne, nauczanie religii, nocne kluby, obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć rozrywkowych, organizowanie spektakli i impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia zawodowego, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, sale koncertowe, salony gier, sporządzanie napisów, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne programy rozrywkowe, tresura zwierząt, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi artystów teatralnych, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów, usługi gier świadczone on-line, usługi kaligrafii, usługi klubowe związane z rozrywką lub nauczaniem, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi obozów wakacyjnych, usługi orkiestry, usługi poprawiania kondycji, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi szkół w ramach edukacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi tłumaczy, usługi związane z kompozycjami muzycznymi, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskoteki, widowiska, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli, wystawy, wyższe uczelnie zajmujące się edukacją
Class, list of goods and services42: digitalizacja dokumentów za pomocą skanowania, aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego stosowane wgrafologii, analizy systemów komputerowych, analizy wody, architektura, audyty energetyczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, eksperymenty kliniczne, eksploracja podwodna stosowana w akwanautyce, elektroniczna konwersja danych lub programów, hosting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, miernictwo, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary dla potrzeb kalibrowania i cechowania, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, SaaS oprogramowanie jako usługa, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie tekstyliów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach pod strony internetowych, usługi chemiczne, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej branży IT, usługi graficzne, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi projektantów mody, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi związane z prognozowaniem meteorologicznym, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe
Publication date, BUP number, publication code2013-11-12, 23/2013, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych
Publication date, WUP number, publication code2015-04-30, 04/2015, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe
Expiration date2023-07-22